De Stichting Monumentenfonds Curaçao (MFC) verstrekt restauratiefinancieringen in de vorm
van subsidies en leningen aan particulieren en organisaties die hun beschermde monument willen restaureren of onderhouden.

Ook verstrekt het MFC informatie en advies op het brede gebied van de Curaçaose monumentenzorg, onder meer over de financiële en bouwkundige aspecten van restauratie en onderhoud van monumenten.