MONUMENTENBELEID  CURAÇAO

De binnenstad van Willemstad met zijn vele monumenten is cultuurhistorisch zeer waardevol en uniek in de regio. Ook buiten de binnenstad staan verspreid over het eiland belangrijke monumenten. Voor het behoud van het gebouwd erfgoed van Curaçao heeft de overheid in 1990 het Monumentenplan vastgesteld. In 2002 is deze beleidsnota geactualiseerd middels het Plan di Monumento 2000+.  (download) 

Het beleid heeft zijn juridische basis gekregen met de vaststelling van de Monumenteneilandsverordening Curaçao (A.B. 1990 no.5). In deze verordening is een stelsel van rechten en plichten opgenomen.