De beschrijvingen zijn opgenomen in het “Openbaar Register voor Beschermde Monumenten”, te raadplegen bij de afdeling ROP/Planning & Erfgoed van het Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning. Hier kan men tegen betaling van NAf. 7,50 een uittreksel verkrijgen uit het Register.
Ook op de website www.curacaomonuments.org zijn de beschrijvingen te raadplegen.