Voor iedere ingreep die leidt tot een wijziging, in welk opzicht dan ook, heeft de eigenaar een zogenaamde Monumentenvergunning nodig. Daarnaast is in bepaalde gevallen, vóór aanvang van de restauratiewerkzaamheden, ook een Bouwvergunning vereist. Hierover kan de Stichting Monumentenfonds Curaçao (MFC) u nader inlichten. In het uitzonderlijke geval dat een eigenaar een beschermd monument wil slopen, dient hiervoor een Sloopvergunning te worden aangevraagd.

De Monumentenvergunning en de Sloopvergunning dienen aangevraagd te worden bij het MFC die het plan beoordeeld en de overheid daarover adviseert.
Alle vergunningen worden afgegeven door de afdeling ROP/Planning & Erfgoed van het Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning.
Indien er ook een Bouwvergunning is vereist dient deze direct bij de afdeling ROP/Vergunningen van het Ministerie te worden aangevraagd.