Stichting Monumentenzorg Curaçao www.monumentenzorg.cw


Sinds haar oprichting in 1954 houdt de stichting zich voornamelijk bezig met het verwerven, restaureren en beheren van monumenten. Deze pionier op het gebied van de monumentenzorg heeft inmiddels meer dan 100 panden in bezit en heeft een groot aantal restauratieprojecten uitgevoerd. 


Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning, organisatie ROP/ afdeling Planning & Erfgoed.

Het Ministerie van VVRP is in algemene lijnen verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het monumentenbeleid. Het ministerie wijst ondermeer gebouwen aan tot beschermd monument en geeft de Monumentenvergunning af.


Monumentenraad

De Monumentenraad is een onafhankelijk adviesorgaan dat de overheid gevraagd en ongevraagd van advies dient.


Stichting Monumentenfonds Curaçao www.monumentenfonds.org


De Stichting Monumentenfonds Curaçao (MFC) is 1992 opgericht door de overheid met als doel het bevorderen van het herstel en behoud van de Curaçaose monumenten. Dit wordt op de eerste plaats gedaan door het verstrekken -  namens de overheid - van subsidies en leningen aan particulieren en organisaties die hun beschermd monument willen restaureren of onderhouden. Ook verstrekt het Monumentenfonds informatie en advies op het brede gebied van de monumentenzorg, ondermeer over de financiële en bouwkundige aspecten van restauratie en onderhoud van monumenten.


NV. Stadsherstel Willemstad www.stadsherstel.com


De N.V. Stadsherstel Willemstad is opgericht in 1992 en stelt zich ten doel het verwerven, restaureren en exploiteren van monumenten in Willemstad.


Fundashon Pro Monumento (ProMo) www.monumento.com


In 1993 werd op particulier initiatief de stichting Pro Monumento opgericht. Het stimuleren van het bewustzijn en de interesse van de lokale bevolking voor het Curaçaose erfgoed is een van de belangrijkste doelstellingen van deze particuliere stichting. Om dit te bereiken organiseert ProMo ondermeer Open Monumentendagen, lezingen en ontwikkelt educatief materiaal. Deze onafhankelijke stichting functioneert tevens als “waakhond” en neemt juridische actie indien een beschermd monument wordt bedreigd.