De Stichting Monumentenfonds Curaçao (MFC) heeft géén lijst met te koop staande monumenten op het eiland. Indien men een monument wil kopen zal men in eerste instantie naar een makelaar moeten. Ook heeft het MFC geen panden in eigendom en verhuurt dan ook géén monumenten.

Wel kan het MFC vóór aankoop van een monument de potentiële eigenaar een globale indicatie geven van de te verwachten restauratiesubsidie en lening. Hiervoor  moeten wel het aantal vierkante meters bekend zijn en (globaal) de technische staat van het gebouw.