Het Monumentenfonds Curaçao (MFC) heeft in het kader van het landelijk monumentenbeleid een voorlichtende en adviserende taak . Dat wil zeggen dat een eigenaar van een beschermd monument die restauratie of onderhoud van zijn pand overweegt in eerste instantie kontakt dient op te nemen met het MFC.
Hier kan men alle informatie krijgen op zowel technisch- als financieel gebied.

Tot de taken van het Monumentenfonds behoren ondermeer:
Het verstrekken van restauratie- en onderhoudsubsidies en leningen aan eigenaren  van beschermde monumenten.
Adviseren over en beoordelen van het technisch restauratieplan. Na afronding van het plan adviseert het MFC de overheid over het verstrekken van de Monumenten-vergunning (restauratievergunning).
De aanvraag voor de Monumentenvergunning dient bij het MFC te worden ingediend. De vergunning zelf wordt door de overheid verstrekt.
Het verstrekken van financiële en  bouwtechnische adviezen.

Het is dan ook voor de monumenteigenaar en zijn architect aan te bevelen reeds in het beginstadium  van een restauratieproject kontakt op te nemen met het MFC.