Indien een monumenteigenaar gebruik wil maken van de restauratiefinanciering (subsidie en lening) dient men een schriftelijk verzoek in te dienen bij de Stichting  Monumentenfonds Curaçao (MFC) middels een Aanvraagformulier.
Bij de indiening dient ook een inschrijfbedrag van Nafl. 318.00 (incl.6 % Omzetbelasting) te worden voldaan.
De aanvraag moet gebeuren vóórdat het project in uitvoering gaat. Het MFC financiert namelijk géén restauratiewerkzaamheden die reeds uitgevoerd zijn. In principe kan pas gestart worden met de werkzaamheden nadat er een financieringsovereenkomst is ondertekend met het MFC.