De Stichting Monumentenfonds Curaçao (MFC) brengt voor haar werkzaamheden kosten in rekening. Deze werkzaamheden bestaan, naast het geven van algemene adviezen op technisch en financieel gebied met betrekking tot monumenten en restauraties, ondermeer uit:

  • Bespreken van de restauratieplannen met opdrachtgever(eigenaar) en architect in verschillende fases van het voorbereidingsproces.
  • Adviseren van ROP/Planning & Erfgoed met betrekking tot het verlenen van de Monumentenvergunningen.
  • Beoordelen van de aannemersbegroting en overleg met de aannemer en opdrachtgever daarover.
  • Adviseren met betrekking tot de financiële zaken van de restauratie.
  • Berekenen van de hoogtes van subsidies en leningen.
  • Beoordelen van de kredietwaardigheid van de aanvrager van een restauratiehypotheek.
  • Begeleiden van het restauratieproces.De kosten worden gedekt middels het in rekening brengen van een percentage over de totaal verstrekte subsidie- en leningbedragen.  Deze percentages zijn:

  • Kosten projectadministratie           2,50%  tot een maximum van Nafl. 17.500.
  • Kosten restauratiebegeleiding      3,75%  tot een maximum van Nafl. 45.000.
  • Afsluitprovisie                               1,25%.


Aangezien de start van de aflossing van de lening begint nadat het project is opgeleverd, wordt er bouwrente ( 6 % ) in rekening gebracht gedurende de maanden dat het bouwkundig restauratieproces duurt.

Bovenstaande Monumentenfondskosten kunnen als lening worden meegenomen in de totale financieringskosten.