Alvorens de subsidie- en leningaanvraag door het Monumentenfonds (MFC) kan worden afgehandeld, dient de aanvrager een reeks van documenten in te dienen bij het MFC. Deze documenten zijn van zowel restauratie-technische  als van financiële aard.  Uiteraard behoeven deze zaken niet allen direct bij het begin van de  aanvraag te worden ingediend, maar kunnen ze in de loop van het voorbereidingsproces worden toegestuurd.  Een overzicht van in te dienen documenten is te verkrijgen bij het MFC.