Om de restauratiefinanciering te kunnen vaststellen dient er, naast een technisch plan een gedetailleerde aannemersbegroting te worden ingediend.
Nadat men het Aanvraagformulier voor de restauratiefinaciering heeft ingediend bij het Monumentenfonds en het inschrijfgeld is, ontvangt de aanvrager desgewenst een begrotingsformat in excel aan de hand waarvan de gedetailleerde begroting kan worden opgesteld.

  • De begroting dient niet ouder te zijn dan 2 jaar.
  • De begroting dient uitgesplitst te zijn in hoeveelheden, uren en materialen.
  • In de begroting dienen gespecificeerd de “staartkosten” van de aannemer te zijn opgenomen, zoals algemene bouwplaatskosten, algemene bedrijfskosten, winst en risico.


Van eventuele onderaannemers dienen de offertes meegeleverd te worden.
Behalve de aannemersbegroting dienen ook andere kosten te worden gespecificeerd, zoals architectenhonorarium (voorbereiding- en uitvoeringsfase), werktekeningen, kosten van technisch vooronderzoek, etc.
Ook een planning van de voorgenomen uitvoeringstijd dient te worden opgesteld.