In verschillende fases van voorbereiding  kan het Monumentenfonds subsidie- en leningberekeningen opstellen.  Zo kan de monumenteigenaar die wil gaan restaureren, voordat er daadwerkelijk voorbereidende werkzaamheden zijn verricht , zoals het opstellen van een restauratieplan met begrotingen,  een indicatie krijgen van de te verwachten subsidie- en leningbedragen, met daaraan gekoppeld de maandelijkse rente- en aflossingslasten.  Hiervoor  moeten wel het aantal vierkante meters bekend zijn en (globaal) de technische staat van het gebouw.