Voor de aanvraag van de Monumentenvergunning dient er een bouwkundig restauratieplan te worden opgesteld. Dit restauratieplan dient minimaal te bestaan uit de volgende tekeningen:

Bestektekening van de bestaande toestand van het monument op schaal 1 : 50 
en/of  1 : 100.
Bestektekening van de nieuwe toestand met plattegronden, aanzichten en doorsneden op schaal 1 : 50  en/of  1 : 100.
Detailtekeningen indien nodig ter beoordeling van monumentale kenmerken, op voldoende schaal.

Voordat gestart wordt met de uitwerking van het plan is het raadzaam om eerst kontakt op te nemen met de Stichting Monumentenfonds Curaçao voor het in een vroegtijdig stadium bespreken van het restauratieplan en om afspraken te maken over de in te dienen tekeningen.