Voor iedere ingreep die leidt tot een wijziging van het beschermde monument, in welk opzicht dan ook, heeft de eigenaar een zogenaamde Monumentenvergunning nodig. Daarnaast is in bepaalde gevallen, vóór de aanvang van de restauratiewerkzaamheden, ook een Bouwvergunning vereist. Hierover kan de Stichting Monumentenfonds Curaçao (MFC) u nader inlichten.
In het uitzonderlijke geval dat een eigenaar een beschermd monument wil slopen, dient hiervoor een Sloopvergunning te worden aangevraagd.

De Monumentenvergunning en de Sloopvergunning dienen aangevraagd te worden bij het MFC die het plan beoordeeld en de overheid daarover adviseert.
De vergunningen worden afgegeven door de afdeling ROP/Planning & Erfgoed van het Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning.
Indien er ook een Bouwvergunning is vereist dient deze direct bij de afdeling ROP/Vergunningen van het Ministerie te worden aangevraagd.

Het MFC verstrekt alleen restauratie-financieringen voor projecten waar een Monumentenvergunning voor is verleend. 

Door het  MFC is een Stappenschema opgesteld welke als handleiding kan dienen voor het op een soepele wijze  verkrijgen van een Monumentenvergunning.
Het is dan ook aan te raden dit Stappenschema nauwkeurig te volgen.