De Stichting Monumentenfonds Curaçao (MFC) is in 1992 opgericht door de overheid met als doel het bevorderen van het herstel en behoud van de Curaçaose monumenten.

Het MFC doet dit op de eerste plaats door het verstrekken - namens de overheid - van subsidies en leningen aan particulieren en organisaties die hun beschermde monument willen restaureren of onderhouden. Indien noodzakelijk kan het MFC gedurende het gehele restauratieproces - van voorbereiding tot en met de uitvoering  - de eigenaar begeleiden.

Ook verstrekt het MFC informatie en advies op het brede gebied van de monumentenzorg, ondermeer over de financiële en bouwkundige aspecten van restauratie en onderhoud van monumenten.

Vanaf haar oprichting in 1992 tot en met eind 2012 zijn er met financiële bijdragen van het MFC  circa 180 restauratieprojecten uitgevoerd op Curaçao. Hierbij werd er ruim Nafl. 90 miljoen beschikbaar gesteld in de vorm van subsidies (Nafl 30 miljoen ) en leningen (Nafl 60 miljoen).